Общинска избирателна комисия Лозница


РЕШЕНИЕ
№ 130
Лозница, 12.06.2016

ОТНОСНО: Разглеждане на жалба с вх.№ 1 /12.06.2016 г. В Общинската избирателна комисия постъпи жалба, заведена с вх.№1 от 12 юни 2016 година, 07.16 ч. от Ниязи Исмаил Хюсеин – кандидат за кмет на кметство Каменар, община Лозница, област Разград, издигнат от партия «Движение за права и свободи» – ДПС. В жалбата лицето твърди, че е достигнала информация, че по време на избора на 5 юни 2016 година в Каменар една от политическите сили е давала телефони на избирателите с цел да направят снимки на бюлетината с която са гласували и срещу която снимка са получавали материално стимулиране. Предвид на това г-н Хюсеин моли да се предприемат необходимите действия по време на балотажа на 12 юни 2016 г. да се помолят избирателите да си оставят телефоните преди да влязат да гласуват, което ще спомогне за нормалното протичане на изборния процес. Жалбата е допустима за разглеждане поради наличие на правен интерес. Касае се за информация, постъпила в щаба на кандидата за кмет на кметство Каменар г- н Ниязи Хюсеин, за деня на произвеждането на първи тур от новите избори в Каменар, община Лозница, област Разград, на 5 юни 2016 г.

Като се запозна със съдържанието на жалбата и на основание чл.87, ал.1, т.22 от ИК, чл.227 и чл.487 от ИК 

РЕШЕНИЕ № 130 Общинската избирателна комисия – Лозница предписва на СИК с.Каменар, община Лозница стриктно да спазва ИК и при установяване на нарушения по чл.227 от  Изборния кодекс, да предприеме незабавно обявяване на бюлетината за недействителна и да не допуска избирателя за повторно гласуване. СИК с.Каменар да информира избирателите за законовата забрана  за използване на възпроизвеждаща техника при гласуването и за административнонаказателната санкция, която произтича при нарушаване на тази забрана (чл.487 оит ИК).

  

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по смисъла на чл.88, ал.1 от ИК.

 

 

Председател: Румяна Георгиева Костадинова

Секретар: Галя Димитрова Илиева

* Публикувано на 12.06.2016 в 08:29 часа

Календар

Решения

  • № 131 / 12.06.2016

    относно: Определяне на изборните резултати от произведения нов избор за кмет на кметство Каменар, община Лозница, втори тур, на 12 юни 2016 г.

  • № 130 / 12.06.2016

    относно: Разглеждане на жалба с вх.№ 1 /12.06.2016 г. В Общинската избирателна комисия постъпи жалба, заведена с вх.№1 от 12 юни 2016 година, 07.16 ч. от Ниязи Исмаил Хюсеин – кандидат за кмет на кметство Каменар, община Лозница, област Разград, издигнат от партия «Движение за права и свободи» – ДПС. В жалбата лицето твърди, че е достигнала информация, че по време на избора на 5 юни 2016 година в Каменар една от политическите сили е давала телефони на избирателите с цел да направят снимки на бюлетината с която са гласували и срещу която снимка са получавали материално стимулиране. Предвид на това г-н Хюсеин моли да се предприемат необходимите действия по време на балотажа на 12 юни 2016 г. да се помолят избирателите да си оставят телефоните преди да влязат да гласуват, което ще спомогне за нормалното протичане на изборния процес. Жалбата е допустима за разглеждане поради наличие на правен интерес. Касае се за информация, постъпила в щаба на кандидата за кмет на кметство Каменар г- н Ниязи Хюсеин, за деня на произвеждането на първи тур от новите избори в Каменар, община Лозница, област Разград, на 5 юни 2016 г.

  • № 129 / 11.06.2016

    относно: Разглеждане на предложение от ПП АБВ гр.Лозница за промяна в състава на СИК № 171700005 с. Каменар от квотата на партията.

всички решения