Общинска избирателна комисия Лозница


РЕШЕНИЕ
№ 131
Лозница, 12.06.2016

ОТНОСНО: Определяне на изборните резултати от произведения нов избор за кмет на кметство Каменар, община Лозница, втори тур, на 12 юни 2016 г.

По първа точка, въз основа на получените данни от протокола на секционната избирателна комисия и на основание чл. 452, ал. 2 от ИК 

            Решение N 131 Определя изборния резултат от произведения на 12 юни 2016 година нов избор- втори тур за кмет на кметство Каменар, община Лозница както следва:

 

Ниязи Исмаил Хюсеин, ЕГН: ***, издигнат от партия Движение за права и свободи-ДПС с получени на втори тур 154 /сто петдесет и четири / действителни гласа;

Ерол Фикрет Тахсин, ЕГН: ***, издигнат от политическа партия ГЕРБ с получени на втори  тур  174   /сто седемдесет и четири / действителни гласа. 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Каменар, област  Разград, на втори тур

ЕРОЛ ФИКРЕТ ТАХСИН

ЕГН: ***, издигнат от  ПП Г Е Р Б, получил 174 (сто  седемдесет и четири) действителни гласове.

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

           Всеки кандидат за кмет, партиите и коалициите, регистрирали кандидати за съответния вид избор, може да обжалват  решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решението.  

            

Председател: Румяна Георгиева Костадинова

Секретар: Галя Димитрова Илиева

* Публикувано на 12.06.2016 в 21:01 часа

Календар

Решения

  • № 131 / 12.06.2016

    относно: Определяне на изборните резултати от произведения нов избор за кмет на кметство Каменар, община Лозница, втори тур, на 12 юни 2016 г.

  • № 130 / 12.06.2016

    относно: Разглеждане на жалба с вх.№ 1 /12.06.2016 г. В Общинската избирателна комисия постъпи жалба, заведена с вх.№1 от 12 юни 2016 година, 07.16 ч. от Ниязи Исмаил Хюсеин – кандидат за кмет на кметство Каменар, община Лозница, област Разград, издигнат от партия «Движение за права и свободи» – ДПС. В жалбата лицето твърди, че е достигнала информация, че по време на избора на 5 юни 2016 година в Каменар една от политическите сили е давала телефони на избирателите с цел да направят снимки на бюлетината с която са гласували и срещу която снимка са получавали материално стимулиране. Предвид на това г-н Хюсеин моли да се предприемат необходимите действия по време на балотажа на 12 юни 2016 г. да се помолят избирателите да си оставят телефоните преди да влязат да гласуват, което ще спомогне за нормалното протичане на изборния процес. Жалбата е допустима за разглеждане поради наличие на правен интерес. Касае се за информация, постъпила в щаба на кандидата за кмет на кметство Каменар г- н Ниязи Хюсеин, за деня на произвеждането на първи тур от новите избори в Каменар, община Лозница, област Разград, на 5 юни 2016 г.

  • № 129 / 11.06.2016

    относно: Разглеждане на предложение от ПП АБВ гр.Лозница за промяна в състава на СИК № 171700005 с. Каменар от квотата на партията.

всички решения