Общинска избирателна комисия Лозница


РЕШЕНИЕ
№ 110
Лозница, 05.11.2023

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпила Жалба против Решение № 106/30.10.2023 г., т. 5 на ОИК Лозница относно обявяване на избран кмет на кметство с. Каменар

ОИК да изготви отговор, който да бъде депозиран най-късно до 06.11.2023 г., 16,00 ч. пред Административен съд гр. Разград по Административно дело № 192/2023 г. на Административен съд гр. Разград – насрочено за 08.11.2023 г. от 10,30 ч. в следния смисъл:

В ОИК Лозница е постъпила жалба от ЛЕВЕН ИЛИЯНОВ ЕМИЛИАНОВ в качеството му на Регистриран кандидат за кмет на кметство с. Каменар, общ. Лозница за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. против Решение № 106/29.10.2023 г., т. 106.5 на ОИК Лозница за обявяване на избран Кмет на Кметство с. Каменар.

Със жалбата се иска да бъде обявен избора за недействителен, поради нищожност на решението, алтернативно – незаконосъобразно. Излагат се съображения с оглед заявените в жалбата искания.

В качеството ни на ответник по делото считаме, че жалбата е депозирана от лице имащо правен интерес в установения от закона срок, допустима, но по същество неоснователна, а изложените твърдения голословни.

Съображенията ни за това са следните:

След приключване на изборния ден в изпълнение на правомощията си по чл. 438 и сл. от ИК , Секционната избирателна комисия на територията на с. Каменар, община Лозница № 171700005 е пристъпила към преброяване на гласовете, отчитане на действителните и недействителни бюлетини за общински съветници, както и преференциите за отделните кандидати - кмет на община и кмет на кметство. Констатациите от преброяването са отразени първоначално в черновите на секционните протоколи, а след това в оригиналните секционни протоколи (Приложение № 103-МИ-хм). Те са предадени и приети от ОИК по предвидения за това ред.

Въз основа на данните от протоколите на СИК, видно от протокола на СИК № 171700005, при отварянето на избирателните кутии и при установяването на резултатите от гласуването извън членовете на СИК са присъствали и други лица, изборите в секцията са протекли в спокойна обстановка, както и няма възражения и пр.е. относно установяването на резултатите от гласуването, както и протокола е подписан от всички членове – т.е. твърдението, че протокола е съставен при липса на кворум е голословно. Действително на лист първи, страница втора от протокол с № 1717357150710001 (Приложение № 103-МИ-хм) в т. 3, касаеща „Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък (част I и част II), включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)“ словом е изписано „Двеста шестдесет и пет“, а цифром 241, а след това е извършена корекция на 265, за което има положени подписи, съгласно изискванията за корекции.

Общинската избирателна комисия приема и проверява протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали при спазване разпоредбата на чл. 445 и сл. от ИК, като на основание чл. 447 от ИК е отчела резултатите от гласуването в изборния район и съставила Протокол за избиране на кмет на кметство с. Каменар (Приложение № 105-МИ-хм). В него е отразено разпределението по кандидатски листи от хартиените бюлетини, а именно: ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ (Възраждане) - 2 действителни гласа; ДЖЕЙЛЯН ЕРОЛ ФИКРЕТ (ДПС) - 145 гласа; ЛЕВЕН ИЛИАНОВ ЕМИЛИАНОВ (ПП ДБ) - 111 гласа;

Този протокол е подписан от всички членове на ОИК, без възражения, забележки, особени мнения и т. н. Въз основа на данните от него и в изпълнение на задълженията си по чл. 451 и сл. от ИК, ОИК с ПРОТОКОЛ № 26/30.10.2023 г. (публикуван на 30.10.2023 г. в 12,48 ч., обявен на таблото на ОИК в 13,35 ч. на същия ден) е взела своето Решение № 106 - т.106.5., и е обявила г-жа Джейлян Ерол Фикрет, издигната от политическа партия „Движение за права и свободи – ДПС“ за избрана за кмет на кметство с. Каменар на първи тур със 145 (сто четиридесет и пет) действителни гласа; Решението е взето единодушно, с участието на всички членове на ОИК.

Съобразно изискванията на ИК, дневния ред, както и протоколите и решенията на ОИК са поместени и достъпни на интернет страницата на ОИК Лозница https://oik1717.cik.bg. Действително е допусната техническа-софтуерна грешка в системата в секция „Решения“ при отразяване на датата, а именно 29.10.2023г.

Същата техническа-софтуерна грешка е отстранена с Решение на ОИК Лозница № 108/05.10.2023 г.

Протоколите на СИК и ОИК са официални (свидетелстващи или т. н. удостоверителни, а не диспозитивни) документи по смисъла на чл. 179 ГПК - издадени от длъжностни лица, каквито са членовете на избирателните комисии, по установения ред и форма и съставляват доказателство за отразените в тях обстоятелства. Протоколите са документи, а не са административни актове. Документите са истински или неистински, но не могат да са нищожни. Искането за обявяване на нищожност противоречи на характера на протоколите. Само административни актове могат да се прогласяват за нищожни и то при определени предпоставки.

С оглед гореизложеното ОИК Лозница счита, че при произвеждане на избора за кмет на кметство в с. Каменар, община Лозница при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. не са допуснати съществени нарушения на изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения в оспорваното решение или до недействителност на избора. Решението на ОИК Лозница е издадено от компетентен орган, при спазване на процесуалните правила и норми, регламентирани в ИК, в съответствие с материалния закон и неговата цел.

Ето защо с оглед гореизложеното считаме, жалбата за неоснователна, поради което МОЛИМ, да потвърдите Решение 106, т. 106.5 по Протокол № 26/30.10.2023 г. на ОИК Лозница като правилно, законосъобразно и обосновано.

Председател: Невена Митева Йорданова

Секретар: Галя Димитрова Илиева

* Публикувано на 05.11.2023 в 18:04 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 110 / 05.11.2023

  относно: Разглеждане на постъпила Жалба против Решение № 106/30.10.2023 г., т. 5 на ОИК Лозница относно обявяване на избран кмет на кметство с. Каменар

 • № 109 / 05.11.2023

  относно: Определяне на членове на ОИК Лозница, които да предадат устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане от произведените на 29 октомври 2023 г. местни избори в община Лозница на ИО гр. София

 • № 108 / 05.11.2023

  относно: Поправка на техническа-софтуерна грешка в публикуваните Решения с номера № 102, № 103, № 104, № 105 и № 106 от 30.10.2023 г. на ОИК Лозница

всички решения