27.09.2023

Съобщение

ОИК Лозница пожелава успешна предизборна кампания на регистриралите се партии, коалиции и инициативни комитети в ОИК Лозница за участие в местни избори 2023 г.

Призоваваме всички участници да спазват разпоредбите, указани в Изборния кодекс, както и в Решение № 2469-МИ/19.09.2023 г. на ЦИК.

 

 

26.09.2023

Заседание на ОИК

На 26.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

25.09.2023

Заседание на ОИК

На 25.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

24.09.2023

Заседание на ОИК

На 24.09.2023 г. от 16,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

21.09.2023

Заседание на ОИК

На 21.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

19.09.2023

Регистрация на кандидатски листи за участие в МИ 2023

ОИК Лозница напомня, че

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи в срок до 17,00 ч. на 26.09.2023 г.

 

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от ОИК след представяне на:

1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

Предложението се представя в ОИК на хартиен и на файл Microsoft Excel (.xlsx), записан върху технически носител.

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата;

или

Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

 

2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

кандидат за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа).

 

3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция или инициативния комитет пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

Приложими решения: Решение № 2122 -МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

 

18.09.2023

Заседание на ОИК

На 18.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

17.09.2023

Заседание на ОИК

На 17.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

14.09.2023

Заседание на ОИК

На 14.09.2023 г. от 16,00 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

13.09.2023

Заседание на ОИК

На 13.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

11.09.2023

Заседание на ОИК

На 11.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

10.09.2023

Заседание на ОИК

На 10.09.2023 г. от 14,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

08.09.2023

Съобщение

На 09.09.2023 г. от 10,00 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация гр. Лозница

още съобщения

Календар

Решения

  • № 44 / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за кметове на кметства от ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Лозница на 29 октомври 2023 г.

  • № 43 / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Лозница на 29 октомври 2023 г.

  • № 42 / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на община Лозница от ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Лозница на 29 октомври 2023 г.

всички решения