25.10.2023

Демонстративно обучение с машина за гласуване

В ОИК Лозница (ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница) е налична демонстративно-обучителна машина за гласуване.

Същата е достъпна за избирателите на 26 октомври 2023 ч. в часовете 9,00 ч. - 17,00 ч. за обучение за машинно гласуване.

13.10.2023

Съобщение

С Решение 2654-МИ/12.10.2023 г. ЦИК прие Методически указания по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини - МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

 *             *             *             *

С Решение 2655-МИ/12.10.2023 г. ЦИК прие Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване - МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Базови насоки за работа с Microsoft Teams и Онлайн обучителен портал за СИК

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК

Моля, всички партии и коалиции да запознаят своите представители, назначени в СИК

05.11.2023

Заседание на ОИК

На 05.11.2023 г. от 14,00 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

01.11.2023

Заседание на ОИК

На 01.11.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи – Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Заседание на ОИК

На 28.10.2023 г. от 11,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

27.10.2023

Заседание на ОИК

На 27.10.2023 г. от 15,00 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

25.10.2023

Заседание на ОИК

На 25.10.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

23.10.2023

Заседание на ОИК

На 23.10.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

19.10.2023

Заседание на ОИК

На 19.10.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

16.10.2023

Заседание на ОИК

На 16.10.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

13.10.2023

Съобщение

ОИК насрочва обучение на членовете на СИК и ПСИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. - 18 октомври 2023 г. (сряда), 16:00 ч. в залата на НЧ „Пробуда - 1912“ гр. Лозница, ул. "Дружба" 21.

ВАЖНО !!! 

Поради технически причини мястото на обучението се променя - гр. Лозница, ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС (бивш Младежки дом)

13.10.2023

Заседание на ОИК

На 13.10.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

12.10.2023

Съобщение

На вниманието на всички политически партии и коалиции на територията на Община Лозница, моля, запознайте се с приложеното писмо

11.10.2023

Заседание на ОИК

На 11.10.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

10.10.2023

Образци на бюлетини МИ 2023 г.

Образец на бюлетина за Общински съветници

Образец на бюлетина за Кмет на община

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Бели лом

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Веселина

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Гороцвет

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Градина

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Каменар

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Крояч

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Ловско

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Манастирско

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Манастирци

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Сейдол

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Синя вода

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Студенец

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Трапище

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Тръбач

Образец на бюлетина за Кмет на кметство с. Чудомир

09.10.2023

Предложение на примерен образец от ОИК за извършване на замени в СИК от партиите и коалициите

ОИК Лозница предлага Примерен образец за подаване на предложения за замени в СИК 

Примерен образец

03.10.2023

Заседание на ОИК

На 03.10.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

29.09.2023

Съобщение

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат съгласно чл. 37 от ИК до 14.10.2023 г. (включително) да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове насрочени на 29.10.2023 г.
Заявлението (Приложение № 17-МИ) се подава до Кмета на общината, кметството или до кметския наместник в писмена форма, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс, чрез упълномощено лице по постоянния или настоящия адрес на избирател, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл. 36 от ИК.

29.09.2023

Съобщение

ОИК Лозница напомня на своите избиратели, че в срок до 14.10.2023 г., включително, съгласно чл. 36 от ИК, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29.10.2023 г.

Заявлението (Приложение № 13-МИ) се подава лично до Кмета на общината, кметството или до кметския наместник по настоящ адрес на лицето в писмена форма или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“.

29.09.2023

Заседание на ОИК

На 29.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

28.09.2023

На вниманието на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в МИ 2023

Моля да се запознаете със Заповед № 512/08.08.2023 г., издадена от Кмета на Община Лозница.

28.09.2023

Съобщение

ОИК Лозница уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, които са регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Лозница, насрочени на 29 октомври 2023 г., че редът за участие в диспутите в съответните радио- и телевизионни центрове е съгласно поредността им в БНТ и БНР след проведения жребий от ЦИК.

Инициативните комитети се подреждат последни според времето на регистрацията им в ОИК (т. 40 на Решение № 2469-МИ/19.09.2023 г. и Решение № 2519-МИ/27.09.2023 г. на ЦИК и Решение № 45/28.09.2023 г. на ОИК Лозница)

28.09.2023

Заседание на ОИК

На 28.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

27.09.2023

Съобщение

ОИК Лозница пожелава успешна предизборна кампания на регистриралите се партии, коалиции и инициативни комитети в ОИК Лозница за участие в МИ 2023 г.

Призоваваме всички участници да спазват разпоредбите, указани в Изборния кодекс, както и в Решение № 2469-МИ/19.09.2023 г. на ЦИК.

26.09.2023

Заседание на ОИК

На 26.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

25.09.2023

Заседание на ОИК

На 25.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

24.09.2023

Заседание на ОИК

На 24.09.2023 г. от 16,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

21.09.2023

Заседание на ОИК

На 21.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

19.09.2023

Регистрация на кандидатски листи за участие в МИ 2023

ОИК Лозница напомня, че Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи в срок до 17,00 ч. на 26.09.2023 г.

 

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от ОИК след представяне на:

1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

Предложението се представя в ОИК на хартиен и на файл Microsoft Excel (.xlsx), записан върху технически носител.

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата;

или

Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

 

2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

кандидат за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа).

 

3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция или инициативния комитет пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

Приложими решения: Решение № 2122 -МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

 

18.09.2023

Заседание на ОИК

На 18.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

17.09.2023

Заседание на ОИК

На 17.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

14.09.2023

Заседание на ОИК

На 14.09.2023 г. от 16,00 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

13.09.2023

Заседание на ОИК

На 13.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

11.09.2023

Заседание на ОИК

На 11.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

10.09.2023

Заседание на ОИК

На 10.09.2023 г. от 14,30 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в ст. 201, ет. 2 (източно крило) на Общинска администрация гр. Лозница

08.09.2023

Съобщение

На 09.09.2023 г. от 10,00 ч. ще се проведе заседание на

ОИК Лозница, назначена с Решение 2196-МИ/04.09.2023 г. на ЦИК.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация гр. Лозница

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 110 / 05.11.2023

  относно: Разглеждане на постъпила Жалба против Решение № 106/30.10.2023 г., т. 5 на ОИК Лозница относно обявяване на избран кмет на кметство с. Каменар

 • № 109 / 05.11.2023

  относно: Определяне на членове на ОИК Лозница, които да предадат устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане от произведените на 29 октомври 2023 г. местни избори в община Лозница на ИО гр. София

 • № 108 / 05.11.2023

  относно: Поправка на техническа-софтуерна грешка в публикуваните Решения с номера № 102, № 103, № 104, № 105 и № 106 от 30.10.2023 г. на ОИК Лозница

всички решения